UFT Modular system
מערכת מודולרית רב שלבית לטיפול בשפכי הרפת

המערכת פותחה לביצוע הרחקה של המזהמים הרלוונטיים על פי הגדרת הלקוח ביעילות, הודות לתהליכים פיזיקליים וביולוגיים מתקדמים מבית ומחוץ. 

יתרון משמעותי של מערכת ה-UFT הוא הגמישות הנובעת ממודולריות המערכת. כל שלב בתהליך מסוגל לתפקד כמערכת עצמאית העונה על צורך מסוים. עקרון זה מאפשר ייעול והשתלבות בנכסים קיימים. כמו כן, מתאפשרת הקמת מתקן בשלבים והרחבה עתידית פשוטה כאשר זו תידרש. 

פיתוח המערכת בוצע תוך התחשבות עליונה בפשטות ונוחות תפעולית.

תוצרי הלוואי של התהליך אינם מכילים כימיקלים וניתנים לפינוי עם שאר הפסולת מהרפת. מלבד פינוי תוצרי ההפרדה, אין צוות האחזקה נדרש בפעולה יומיומית לצורך תפעול המערכת.

upflow sieve 4_edited.png

UFT sieve
מערכת סינון מוצקים
שלב ראשון


מערכת סינון בשילוב נפה רוטטת המבצעת הרחקה של מוצקים גסים משפכי מכון החליבה וחצר הצינון. סינון ראשוני המביא לירידה של כ- 65% מתכולת החומר היבש (TS), מונע סתימות במערכת ההולכה ומקטין את נפח הזבל הרטוב והבוצה לפינוי. 

upflow solid 4.jpg

UFT solid
שיקוע גרביטציוני מבוקר
שלב שני


מערכת שיקוע ייחודית אשר מבצעת הרחקה אופטימלית של מוצקים מרחפים. המערכת אוטומטית ומביאה לירידה של כ-90% מהמוצקים המרחפים (TSS) וכ- 50% מהעומס האורגני (COD) ללא שימוש בכימיקלים. ניתן להשתמש בבור הקיים ברפת.

upflow agro 4_edited.png

UFT agro
טיפול ביולוגי אירובי
שלב שלישי

 
מערכת המבצעת הרחקה של עומס אורגני ונוטריינטים (COD, TP ו- TKN) ע"י תהליך ביולוגי אירובי ללא שימוש בכימיקלים. המערכת בעלת יציבות תהליכית לאורך כל ימות השנה ועמידות בפני עומסים חריגים הודות לשימוש בטכנולוגיית הנשאים הביולוגיים.