מערכת טיפול לשפכי רפת חפץ חיים UFT solid upflow.jpg

UFT solid
שיקוע גרביטציוני מבוקר

שלב שני.

הרפתנים בענף החלב ניצבים בפני אתגרים הולכים וגדלים המקשים עליהם לראות קדימה ולבצע השקעות ארוכות טווח. UFT solid הנה מערכת פשוטה וחכמה לטיפול קדם בשפכי הרפת הנותנת לרפתנים מענה לבעייתם.

UFT solid

מערכת שיקוע מודולרית ומבוקרת להרחקת מוצקים מרחפים ועומס אורגני (TSS ו-COD). בבסיס המערכת משולב מערך שיקוע גרביטציוני ולו מהלך זרימה ייחודי המביא להרחקה של 90% מערך ה- TSS וכ- 50% מערך ה- COD.

UFT solid מערכת שיקוע מבוקרת לשפכי רפת upflow
WhatsApp Image 2021-12-29 at 12.23.00.jpeg

התובנות שרכשה החברה במשך שנים ארוכות כאשר פיתחה את מערכת השיקוע, מיושמות כיום גם בשדרוג פשוט של בור השיקוע הקיים בכל רפת ללא צורך בהשקעה ראשונית גבוהה מצד הלקוח.

יתרונות

  • הרחקה של כ- 90% מערך ה- TSS

  • הרחקה של כ- 50% מערך ה- COD

  • ללא שימוש בכימיקלים 

  • יחס עלות תועלת גבוה

פרויקטים
פרויקט משק דובלין, רמת צבי
מערכת סינון ושיקוע לשפכי הרפת upflow עוזי דובלין 6
מערכת סינון ושיקוע לשפכי הרפת upflow עוזי דובלין 1
מערכת סינון ושיקוע לשפכי הרפת upflow עוזי דובלין 4
מערכת סינון ושיקוע לשפכי הרפת upflow עוזי דובלין 3
מערכת סינון ושיקוע לשפכי הרפת upflow עוזי דובלין 2
מערכת סינון ושיקוע לשפכי הרפת upflow עוזי דובלין 5
מערכת סינון ושיקוע לשפכי הרפת upflow עוזי דובלין 7
מערכת סינון ושיקוע לשפכי הרפת upflow עוזי דובלין 8
מערכת סינון ושיקוע לשפכי הרפת upflow עוזי דובלין 9
מערכת סינון ושיקוע לשפכי הרפת upflow עוזי דובלין 10
פרויקט רפת חפצי בה
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 15
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 14
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 13
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 12
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 11
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 10
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 6
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 9
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 7
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 5
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 1
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 4
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 3
מערכת סינון ושיקוע שפכי רפת חפציבה upflow 2
פרויקט רפת חפץ חיים
מערכת טיפול בשפכי רפת חפץ חיים upflow 9
מערכת טיפול בשפכי רפת חפץ חיים upflow 4
מערכת טיפול בשפכי רפת חפץ חיים upflow 3
מערכת טיפול בשפכי רפת חפץ חיים upflow 5
מערכת טיפול בשפכי רפת חפץ חיים upflow 6
מערכת טיפול בשפכי רפת חפץ חיים upflow 7
מערכת טיפול בשפכי רפת חפץ חיים upflow 8
מערכת טיפול בשפכי רפת חפץ חיים upflow 2