top of page
תכנון והקמה מתקנים לטיפול בשפכי רפתות upflow 5_edited_edited.jpg

תפעול ותחזוקה

שירות תפעול ותחזוקה זמין 

ב- upflow אנחנו מבינים מצוין את חשיבות הזמינות של שירות תפעול ותחזוקה. לכן, הקמנו מערך שירות זמין ומוכן לכל.

צוות הטכנאים שלנו מיומן ומקצועי, מצויד בחלקי חילוף והכי חשוב מגובה במחלקת הנדסה מתקדמת.

 

במסגרת מערך התפעול והתחזוקה אנו מציעים ללקוחותינו:

  1. תחזוקה ותפעול מתקנים - תחזוקה שוטפת של מתקנים ואספקת חלפים, לטובת תפקודם האופטימלי לאורך שנים. 

  2. תמיכה טכנית והדרכה - מענה זמין והדרכה בתפעול המערכת ופתרון תקלות.  

  3. ייעוץ ותכנון רגולטורי - ליווי מקצועי והנדסי לטובת תכנון מערכת טיפול בשפכים וקבלת אישורים והיתרים.

  4. סקר שפכים - ביצוע סקר שפכים לצורך אפיון, בקרה ושיפור תהליכים ומערכות קיימות.

bottom of page