top of page
F19A2478.jpg

תפעול, תחזוקה וניהול תהליכי
אנו מספקים מעטפת שירות מלאה התפורה לצרכים המיוחדים שלך.

אין שני למענה ראשוני

תחזוקה נכונה של מתקני טיפול במים ושפכים היא מורכבת. מקסום ערך החיים של הנכס שלך מצריך טכנאים בעלי מיומנויות מקיפות במגוון טכנולוגיות, על מנת להבטיח ביצועים אופטימליים ולהפחית את הסיכון להשבתות מערכת, כל זאת תוך שמירה על סטנדרטים מחמירים של בריאות ובטיחות.
אפ-פלו מספקת תובנות ושירותים שאין להם מתחרים, המבוססים על שמונה שנים של ידע וניסיון בתחום הטיפול במים ושפכים. הצוות שלנו מקיים את התחייבויותיו ומתמקד בבניית שותפויות חזקות וארוכות טווח עם לקוחותינו. אנו מוצאים פתרונות יצירתיים למקסם את ערך הנכס שלך ולעמוד בדרישות המסחריות והתפעוליות הייחודיות של פרויקטים לטיפול במים ושפכים.
את הניסיון הזה ארזנו בשלוש רמות של חבילות שירות כדי להבטיח מענה מיטבי לכל צרכי הלקוחות שלנו.

חבילות השירות של upflow

רמה 1
UFT agro 5.jpg

רמה 1: חבילת ניהול תהליך

 

בשירות זה, אפ-פלו מכשירה ומאשרת את טכנאי התחזוקה של הלקוח, ומאפשרת להם לתפעל את המערכת וכן לבצע תחזוקה מונעת ותחזוקת תקלות. לקוחות שבוחרים בשירות המודרך מרגישים בנוח לקחת אחריות על זמינות תפעולית של המערכת שלהם.

 

שירות זה כולל הפקת דו"ח תהליכי למיטוב ביצועי המערכת, דיגום זרמים, אנליזות ומעקב איכות, ניטור ומעקב אחר פרמטרים תהליכיים, ניהול מעקב תהליכי, סיכום והמלצות ייעול, ליווי ופיקוח על תפעול המתקן בשטח, הכשרה וחניכה צמודה של איש תפעול מטעם הלקוח ותמיכה מרחוק בתחזוקת ותפעול המתקן.

מתאים ל:

שירות מודרך מתאים ללקוחות עם דרישות ביצועים מסחריות נמוכות עד אפסיות ורמת סיכון נמוכה לביצועים נמוכים.

 

השירות מתאים גם לטכנאים עם ניסיון בתחזוקת מערכות צנרת, משאבות, מערכות חשמל ובקרה, ריאקטורים ומכשור אלקטרו-מכאני.

רמה 2

רמה 2: חבילת שירות משותפת

חבילת השירות המשותפת של אפ-פלו מוסיפה ניטור 24/7, תחזוקת תקלות, חלקי חילוף והכשרה לתחזוקה מונעת עבור טכנאי הלקוח. ארגונים שבוחרים באפשרות זו מרגישים בנוח לקחת על עצמם חלק מהסיכון והאחריות על המערכת שלהם, אך מסתמכים על המומחיות של אפ-פלו בביצוע משימות תחזוקת תקלות מורכבות יותר.

שירות זה כולל ביקור תקופתי, פרוטוקול עבודה מוסדר, בדיקת תקינות התהליך ורכיבי המערכת, תפעול מערכות הזרימה, בקרת המערכת הביולוגית ומערכות השיקוע כולל גבהי הבוצה בריאקטורים וכיול הפרמטרים במתקן הטיפול. כמו כן, השירות כולל זמינות לקריאות שירות לתחזוקת שבר, אפיון תקלות, תיקונים וחלפים.

מתאים ל:

חברות רזות עם צוותי תחזוקה מנוצלים באופן מלא ו/או פחות ניסיון ברכיבים המרכזיים של מערכות טיפול במים ושפכים.

נפה רוטטת לסינון שפכי רפת upflow 5
רמה 3
DOR_6569.jpg

רמה 3: חבילת שירות מקיפה

חבילת שירות מקיפה של אפ-פלו כוללת את כל השירותים של רמות 1 ו-2, בנוסף לתחזוקה מונעת ותחזוקת תקלות מלאה, ניטור 24/7 ואחריות ביצועים. חבילה זו מאפשרת ללקוחות למזער סיכונים ולהסתמך על המומחיות של אפ-פלו בתחזוקת הנכסים.

השירות כולל אחריות תהליכית על ביצועי המתקן וזמינות גבוהה של בעלי מקצוע בתחומי חשמל, בקרה, ציוד אלקטרו-מכאני, צנרת, משאבות, מערכות הפרדה וריאקטורים. הלקוח יכול לסמוך על אפ-פלו לניהול מלא של המתקן, כולל קבלת החלטות, תחזוקה וניהול תהליכי תוך עמידה ביעדים שהוגדרו.

אפ-פלו פועלת באופן מקצועי ושיטתי, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של איכות ובטיחות, ומתחייבת לשפר את ביצועי המתקן ולעמוד ביעדי הלקוח. הצוות שלנו מספק ליווי ופיקוח צמוד, שגרת עבודה מוסדרת ובדיקת תקינות המערכת. עם חבילת השירות המקיפה של אפ-פלו, הלקוח יכול להיות בטוח שהמערכת מתופעלת באופן אופטימלי עם תמיכה מלאה וזמינות לקריאות שירות בכל עת.

מתאים ל:

חברות רזות עם צוותי תחזוקה קטנים ו/או ניסיון מוגבל ברכיבים המרכזיים של מערכות טיפול במים ושפכים.

לקוחות הפועלים בסביבות מסחריות עתירות סיכון עם דרישות ביצועים מחמירות ומעדיפים אופטימיזציה של ביצועי המערכת לאורך זמן.

bottom of page