sieve רקע לאתר.jpg

שלב ראשון.

סינון של מוצקים גסים משפכי הרפת היא פעולה הכרחית הנדרשת לפני כל תהליך טיפול מתקדם. הנפה הרוטטת שלנו נבחרה בקפידה מבין חלופות רבות לסינון שפכי רפתות מכל העולם וכעת עושה חייל בישראל.

UFT sieve
מערכת סינון לשפכי הרפת

UFT sieve

UFT sieve הינה מערכת סינון המרחיקה מוצקים גסים משפכי הרפת. הנפה הרוטטת הייחודית אשר משולבת בבסיס מערכת הסינון, הינה תוצר של פיתוח ארוך אותו החברה ערכה לפני כחמש שנים.

מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 1.jfif
נפה רוטטת  vibrating.png

שילוב הנפה הרוטטת הייחודית שלנו עם הנדסת מערכת ובקרה חכמה, מקנה ללקוחות פתרון בר השגה לבעיית השפכים.

פתרון זה מביא לירידה של כ- 65% מתכולת החומר היבש, מונע סתימות במערכת הביוב ומקטין את הצורך בפינוי זבל רטוב. החומר המוצק נפלט מהנפה הרוטטת הינו ברמת יובש גבוהה דייה לאפשר מיצוק זבל רטוב הקיים ברפת או הפיזור שלו באופן נוח.

יתרונות

  • הרחקה של כ- 65% מהמוצקים הגסים.

  • מניעת סתימות בקווי הצנרת.

  • שיפור ביצועי תהליך הטיפול בהמשך.

  • צמצום תדירות ניקוי בור ההפרדה ובריכות הטיפול.

  • המוצקים נפלטים ברמת יובש גבוהה.

פרויקטים
פרויקט רפת קיבוץ סער
מערכת סינון שפכי רפת סער upflow 1
מערכת סינון שפכי רפת סער upflow 9
מערכת סינון שפכי רפת סער upflow 8
מערכת סינון שפכי רפת סער upflow 7
מערכת סינון שפכי רפת סער upflow 6
מערכת סינון שפכי רפת סער upflow 5
מערכת סינון שפכי רפת סער upflow 4
מערכת סינון שפכי רפת סער upflow 2
מערכת סינון שפכי רפת סער upflow 3
מערכת סינון שפכי רפת סער upflow 10
פרויקט  עזריקם
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 3
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 6
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 1
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 4
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 8
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 7
פרויקט משק פורת, ביטחה
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve פורת ביטחה 1
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve פורת ביטחה 2
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve פורת ביטחה 4
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve פורת ביטחה 3
פרויקט רפת קיבוץ גלעד
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 11
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 10
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 9
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 7
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 8
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 5
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 6
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 2
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 1
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 3
מערכת סינון שפכי רפת גלעד upflow 4
פרויקט רפת קיבוץ עין חרוד מאוחד
IMG_4543_edited
UFT sieve מוצקים יבשים
WhatsApp Image 2021-05-21 at 19.16.14 (2)
פרויקט משק פרום, היוגב
מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve משק פרום היוגב 2
מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve משק פרום היוגב 4
מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve משק פרום היוגב 3
מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve משק פרום היוגב 5
פרויקט משק בירן, רמת צבי
מערכת סינון לשפכי הרפת upflow בני בירן 4
מערכת סינון לשפכי הרפת upflow בני בירן 6
מערכת סינון לשפכי הרפת upflow בני בירן 2
מערכת סינון לשפכי הרפת upflow בני בירן 3
מערכת סינון לשפכי הרפת upflow בני בירן 5
מערכת סינון לשפכי הרפת upflow בני בירן 7
מערכת סינון לשפכי הרפת upflow בני בירן 8
מערכת סינון לשפכי הרפת upflow בני בירן 9
מערכת סינון לשפכי הרפת upflow בני בירן 10
פרויקט משק חסון, פדויים
IMG_4690 (1)
UFT sieve משק חסון בהקמה