מערכת הבור החכם לרפתות

ניתן לשפר את תפקוד בור השיקוע בעזרת מערכת פשוטה ואוטומטית שתבצע פינוי, סינון והפרדה של המשקעים בתחתית הבור.

מערכת הבור החכם משפרת את ביצועי בור השיקוע הקיים ברפת

במקרים רבים בור השיקוע הקיים ברפת אינו מתפקד כהלכה. ניתן לשפר את תפקוד בור השיקוע בעזרת מערכת פשוטה ואוטומטית שתבצע פינוי, סינון והפרדה של המשקעים בתחתית הבור. מערכת הבור החכם ניתנת להקמה ע״ג בורות בטון וגם ע״ג מכלי שיקוע מפלסטיק.

יתרונות המערכת

עלות תועלת גבוהה

ללא כימיקלים או חיידקים

מפחיתה בעלויות חיובי השפכים

מפוקדת ע"י מערכת בקרה 

זמן התקנה מהיר

אחזקה פשוטה

לא נדרשת קונסטרוקציה

יציבה תהליכית

שמרו איתנו על קשר 

נשמח לשמוע מכם

+972-50-8363148

+972-50-7283007

  • Facebook

Find us on Facebook

  • LinkedIn

Find us on linkedin