מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve 60CM 2

מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve

מערכת סינון לשפכי הרפת. מבצעת הרחקה של מוצקים משפכי הרפת. סינון ראשוני המביא לירידה של כ 60% מתכולת החומר היבש, מונע סתימות במערכת ההולכה, משפר את ביצועי בור ההפרדה או הבריכות הקיימות ומקטין את הצורך בפינוי זבל רטוב ובוצה. 

מערכת הסינון UFT sieve הינה שלב הכרחי לטיפול בשפכי הרפת

מערכת לשאיבה וסינון ראשוני של שפכי הרפת הגולמיים. סינון המוצקים משפכי הרפת משפר משמעותית את תפקוד בורות ההפרדה הקיימים, מונע סתימות בצנרת הביוב ומהווה שלב מקדים חשוב לכל תהליך טיפול מתקדם. החומר המוצק נפלט ברמת יובש גבוהה ומאפשר מיצוק זבל רטוב או קילטור בסככות.

שפכי הרפת זורמים לבור האיגום ומשם נשאבים ע"י משאבה טבולה לפתח העליון של הנפה הרוטטת. הנפה הרוטטת מופעלת ומנוע הרטט נכנס לפעולה. השפכים מסוננים ע"י תנועת מעגליות ויברציוניות כאשר המוצקים הגסים מתפנים אוטומטית דרך פתח היציאה למוצקים. התסנין זורם בגרביטציה למיכל התוצר ומשם לשוחת הדיגום או המשך תהליך הטיפול.