מערכת הבור החכם לרפתות

ניתן לשפר את תפקוד בור השיקוע בעזרת מערכת פשוטה ואוטומטית שתבצע פינוי, סינון והפרדה של המשקעים בתחתית הבור.

מערכת הבור החכם משפרת את ביצועי בור השיקוע הקיים ברפת
מערכת הבור החכם משפרת את ביצועי בור השיקוע הקיים ברפת