מערכת הפרדה לשפכים -  UFT screen

הרפתנים בענף החלב ניצבים בפני אתגרים הולכים וגדלים המקשים עליהם לראות קדימה ולבצע השקעות ארוכות טווח. UFT agro הנה מערכת מודולרית רב שלבית לטיפול מלא בשפכי רפת החלב.

מתקני הטיפול בשפכים שלנו תפורים לכל רפת

אנו מציעים מתקן לטיפול בשפכי רפת החלב בהתאמה לגודלה ולדרישותיה של הרפת.

מתקן הטיפול יאפשר הזרמת השפכים למערכת הביוב כחוק וימזער את תוספת התשלום עקב חריגה מערכי הסף.

​יתרונות המערכת

  • מותאמת לצרכי הרפת

  • ללא כימיקלים

  • עלות תועלת גבוהה

  • יציבה תהליכים

  • מפוקדת ע"י מערכת בקרה אוטומטית

עקרונות התהליך

  1. סינון ראשוני - הרחקת מוצקים גסים

  2. שיקוע ראשוני - הרחקת מוצקים מרחפים ועומס אורגני

  3. טיפול אירובי - הרחקת חנקן וזרחן

  4. שיקוע שניוני - ליטוש סופי

pasted image 0.png