top of page
מערכת טיפול שפכי רפת UFT agro upflow.png

הקמה

מערכת מודולרית רב שלבית לטיפול בשפכים

Anchor 1

מערכת ה- UFT הינה מוצר מודולורי ייחודי אשר פותח על ידי חברת upflow.

מטרת המערכת היא ביצוע הרחקה יעילה של המזהמים הרלוונטיים על פי הגדרת הלקוח, הודות לתהליכים פיזיקליים וביולוגיים מתקדמים מבית ומחוץ. 

יתרון משמעותי של מערכת ה-UFT הוא הגמישות הנובעת ממודולריות המערכת. כל שלב בתהליך מסוגל לתפקד כמערכת עצמאית העונה על צורך מסוים. עקרון זה מאפשר ייעול והשתלבות בנכסים קיימים. כמו כן, מתאפשרת הקמת מתקן בשלבים והרחבה עתידית פשוטה כאשר זו תידרש. 

פיתוח המערכת בוצע תוך התחשבות עליונה בפשטות ונוחות תפעולית.

תוצרי הלוואי של התהליך אינם מכילים כימיקלים וניתנים לפינוי עם ייתר הפסולת מהרפת. מלבד פינוי תוצרי ההפרדה, אין צוות האחזקה נדרש בפעולה יומיומית לצורך תפעול המערכת.

פתרונות מודולריים לשפכי רפתות

upflow UFT sieve מתקן מודולרי נפה רוטטת לסינון שפכי רפת_edited_edited.png

UFT sieve
מערכת סינון מוצקים
שלב ראשון


מערכת סינון בשילוב נפה רוטטת המבצעת הרחקה של מוצקים גסים משפכי מכון החליבה וחצר הצינון. סינון ראשוני המביא לירידה של כ- 65% מתכולת החומר היבש (TS), מונע סתימות במערכת ההולכה ומקטין את נפח הזבל הרטוב והבוצה לפינוי. 

upflow UFT solid מתקן מודולרי שיקוע לטיפול קדם בשפכי רפת_edited.png

UFT solid
שיקוע גרביטציוני מבוקר
שלב שני


מערכת שיקוע ייחודית אשר מבצעת הרחקה אופטימלית של מוצקים מרחפים. המערכת אוטומטית ומביאה לירידה של כ-90% מהמוצקים המרחפים (TSS) וכ- 50% מהעומס האורגני (COD) ללא שימוש בכימיקלים. ניתן להשתמש בבור הקיים ברפת.

upflow UFT agro מתקן מודולרי ביולוגי אירובי לטיפול בשפכי רפת.png

UFT agro
טיפול ביולוגי אירובי
שלב שלישי

 
מערכת המבצעת הרחקה של עומס אורגני ונוטריינטים (COD, TP ו- TKN) ע"י תהליך ביולוגי אירובי ללא שימוש בכימיקלים. המערכת בעלת יציבות תהליכית לאורך כל ימות השנה ועמידות בפני עומסים חריגים הודות לשימוש בטכנולוגיית הנשאים הביולוגיים. 

מערכת סינון ושיקוע מבוקר של שפכי רפת הכפר הירוק upflow 17_edited_edited_edited.jpg
bottom of page