top of page
main.jpg

אנחנו אגרגטור של טכנולוגיות חדשניות

לטיפול בזבל ושפכי רפתות

למה upflow

upflow

upflow היא אגרגטור של טכנולוגיות חדשניות לטיפול בזבל ושפכי רפתות.

כמות הזבל והשפכים שמפיקה תעשיית החלב מהווה נטל כבד על הסביבה, תוך זיהום מקורות מים וקרקעות. בעלי רפתות מאולצים לטפל בזבל ובשפכים ע"י תמריצים מגוונים, בהתאם לדרישות המדינה, גודל הרפת וחזונם הכלכלי. לבסוף, הם נותרים מבולבלים מול חוסר מומחיותם לחבר בין בעייתם היחודית, לבין מגוון הפתרונות הדל הקיים בשוק. התוצאה היא הוצאות כבדות וכמו כן רכישה של פתרון לא אמין, לא איכותי ולא מתאים לצרכיהם.

upflow מעניקה לבעל הרפת פתרון איכותי, זמין ותפור, מתוך סט טכנולוגיות מודולרי רחב על בסיס מחקר ופיתוח של טכנולוגיות מתקדמות מבית ומחוץ.

1.jpg

הבעיה

 

  • זיהום מקורות מים, הדלדלות קרקעות ופליטת גזי חממה

  • עליה בהוצאות על טיפול בזבל ושפכי רפתות על מנת לעמוד ברגולציה המחמירה

  • מגוון רחב של בעיות המוביל לקושי במציאת הפתרון האידיאלי

  • חוסר במידע זמין ואמין על פתרונות הקיימים בשוק העולמי  

  • רוב הספקים מציעים את הפתרון שלהם בלבד ללא אינטגרציה לטכנולוגיות הקיימות בעולם

הפתרון

 

  • מגוון רחב של פתרונות יעילים, מודולריים ותפורים במיוחד לצרכי הלקוח

  • חווית הרכישה של הלקוח משופרת משמעותית הודות לנגישות לפתרונות איכותיים מבית ומחוץ תחת קורת גג אחת

solution.jpg

מי אנחנו

רותם פוטוק

טכנולוג ראשי, מייסד

מהנדס סביבה, בעל ניסיון בתכנון ותפעול מתקני טיפול בשפכים תעשייתיים, תהליכים ביולוגיים, ייעוץ ורגולציה.

אודי יהודה בוז'ו

מנכ"ל, מייסד

 

מהנדס סביבה, בעל ניסיון בניהול

מחקר ופיתוח של טכנולוגיות טיפול במים, מכירות ושיווק.

bottom of page