upflow חברה לטיפול בשפכים תעשייתיים וחקלאיים, הוקמה במטרה לפתח, לייצר ולהנגיש מתקנים מתקדמים לטיפול בשפכים למניעת מפגעים סביבתיים, עם דגש על הפן הכלכלי.

השותפים שלך לטיפול בשפכים בענפי החקלאות והתעשייה

טיפול בשפכים תעשייתיים 

שירותי אנליזה לשפכים

ייעוץ מקצועי

טיפול בשפכים מענפי החקלאות

 

ModularSystems

טכנולוגיית ה- UFT אותה מפתחת upflow, הינה מערכת מודולרית לטיפול בשפכים לצורך הזרמתם למערכת הביוב הראשית כחוק ומזעור הקנסות הנגרמים עקב חריגות מערכי הסף.

תכונות המערכת:

  • מודולריות המאפשרת גמישות והתאמה מהירה לצרכי הלקוח המשתנים

  • תהליך פיזיקלי וביולוגי

  • מערכת קומפקטית הבנויה במכולה מתניידת

  • מערכת בקרה ושליטה מרחוק

יתרונות:

  • תחזוקה נמוכה ועלויות תפעול מינימליות

  • ניצול שטח מקסימלי

  • בוצה עודפת ללא כימיקלים המקלה על תהליך הפינוי

ModularSystem

UFT-Agro, מערכת מודולרית, מאחדת מספר טכנולוגיות אשר פותחו במיוחד עבור שפכי הרפת המשפחתית. המערכת מתמודדת עם שפכים בעלי ריכוז מוצקים (TSS) ועומס אורגני (COD) גבוהים ביותר המאפיינים את הרפת המשפחתית. עלות הקמת המערכת נמוכה משמעותית מהמוצרים המקבילים בשוק ובכך מאפשרת גם לרפתן המושבי לעמוד בתנאי הרגולציה המחמירים.

 

 

איך זה עובד?

שפכי הרפת ישאבו מבור השיקוע למערכת ה- UFT Agro הבנויה במכולה, השפכים יעברו סינון על מנת לסלק מוצקים העלולים לפגוע בהמשך התהליך ומערכת הבקרה תייצב את התנאים בריאקטור ה- UFT Agro. המבנה הייחודי של מערכת ה- UFT Agro, מקנה לשפכים משטר זרימה אופטימלי, המייעל את קצב פירוק המזהמים ע"י הביומסה ומאפשר הזרמה בטוחה למערכת הביוב הראשית.